st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  Ἡ παιδική ἡλικία καί οί σπουδές του
 

Ἐφέτος κλείνουν 560 έτη άπό τήν κοίμησιν τοῦ εν άγίοις πατρός ήμῶν καί όμολογητοῦ Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσ ου τοῦ Εύγενικοῦ.

Ό άγιος Μάρκος (κατά κόσμον Εμμανουήλ), έγεννήθη άπό εὐσεβείς γονείς τό 1392 εἰς τήν βασιλίδα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολιν. Ὁ πατέρας του ώνομάζετο Γεώργιος καί ήτο ἀρχιδικαστής, σακελλίων καί διάκονος τῆς Μεγάλης Εκκλησίας, ή μητέρα του ώνομάζετο Μαρία καί ήτο θυγατέρα τοῦ ευσεβούς ἰατροῦ Λουκά.

Αμφότεροι οί γονείς προσεπάθησαν καί επέτυχαν νά αναθρέ­ψουν τόν μικρόν Εμμανουήλ έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου.Ἀλλά ό θάνατος τοῦ πατρός του άφησεν αὐτόν καί τόν μικρότερόν του ἀδελφόν Ίωάννην ὀρφανούς εἰς νεαράν ήλικίαν.

Τά πρώτα γράμματα ό ἀγιος μας τά ἐδιδάχθη άπό τόν πατέρα του Γεώργιον, ὁ ὁποῖος είχε μίαν ὀνομαστήν ἰδιωτικήν σχολήν. Μετά τόν θάνατον τοῦ πατρός του ή μητέρα του τόν ἒστειλε νά μαθητεύση εἰς τούς πλέον φημισμένους διδασκάλους τῆς ἐποχῆς του, τόν Ἰωάν-νην Χορτασμένον (κατόπιν Ἰγνάτιον Μητροπολίτην Σηλυμβρίας) καί τόν μαθηματικόν καί φιλόσοφον Γεώργιον Γεμιστόν Πλήθωνα. Μεταξύ τῶν συμμαθητῶν του ήτο καί ό μετ' ἔπειτα ἄσπονδος ἐχθρός του Βησσαρίων ὁ καρδινάλιος.4

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010