st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ 58 12-11-2016 ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
 

 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Νοέμβριος 2016. Ἀριθμὸς 58
Νο 58. November 2016
ISSN 1106-2843

 

 

     

 

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

«Αύτη η Βίβλος -των Ιερών Κανόνων- είναι η μετά τας αγίας Γραφάς, η αγία Γραφή, η μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια. Αύτη εστί τα αιώνια όρια ά έθεντο οι Πατέρες ημών, και νόμος οι υπάρχοντες εις τον αιώνα». (Πηδάλιον, εκδ. Α&Ε Παπαδημητρίου, Αθήναι 1957, σελ. ιστ’) «Αξίωμα προσώπων ου προσίεται, όταν περί αληθείας ο λόγος ή». (Άγιος Ιω. Χρυσόστομος, P.G. 61, 625)

Υπάρχουν 16 Ιεροί Κανόνες που απαγορεύουν την συμπροσευχήν με αιρετικούς (π. Αναστασίου Κ.Γκοτσόπουλου, Η Συμπροσευχή με αιρετικούς, Εκδόσεις Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 25-29).

Ο δέ «διασημότατος εξηγητής των ιερών κανόνων», πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βαλσαμών γράφει: «Εκλαβού το συνεύξασθαι εις το απλώς κοινωνήσαι, και το ημερώτερον διατεθήναι επί τη ευχή του αιρετικού. Τους γάρ τοιούτους ως μύση (βδέλυγμα) βδελύττεσθαι, ού μην οικειούσθαι οφείλομεν». Επίσης οι Πατέρες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου εις τον Α’ Κανόνα λέγουν για τους παραβάτας των Ιερών Κανόνων: «Και ούς μεν τω αναθέματι παραπέμπουσι, και ημείς αναθεματίζομεν∙ ούς δε τη καθαιρέσει, και ημείς καθαιρούμεν∙ ούς δε τω αφορισμώ, και ημείς αφορίζομεν∙ ούς δε επιτιμίω παραδιδόασι, και ημείς ωσαύτως υποβάλλωμεν».

 

12 Νοεμβρίου 1967

Συλλείτουργον Πατριάρχου Αθηναγόρου και Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας λόρδου Ramsey στον Ιερόν Ναόν Αγίας Σοφίας Λονδίνου, με συμμετοχή του π. Σωφρονίου του Έσσεξ.

 

 

 

Την Κυριακήν 12ην Νοεμβρίου 1967 έλαβε χώραν εις τον περίφημον και καλλιμάρμαρον Καθεδρικόν Ναόν της του Θεού Σοφίας του Λονδίνου, Πατριαρχική και Συνοδική Λειτουργία κατά την οποίαν έλαβον μέρον εκτός της Α.Θ. Παναγιότητος, οι Σεβασμιότατοι Συνοδικοί Μητροπολίται, μέλη της σεπτής Συνοδείας του Πατριάρχου, Χαλκηδόνος Μελίτων, Χαλδίας Κύριλλος, Νεοκαισαρίας Χρυσόστομος και Σάρδεων Μάξιμος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Αθηναγόρας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας Μελέτιος, ο Ηγούμενος της Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Essex, π. Σωφρόνιος, ο Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Γρηγόριος (νύν Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων) και άλλοι».

(Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Ι. Βασιλόπουλου, Από την πορεία αγάπης – Η Επίσκεψις της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμεν. Πατριάρχου Αθηναγόρου εις Αγγλίαν, Νοέμβριος 1967-Αθήναι 1968). Το βιβλίον επιμελήθη ο Αρχιμ. Άνθιμος Ρούσσας, πρώην Αλεξανδρουπόλεως και νυν Θεσσαλονίκης.

 

Μ.Π.

12 Νοεμβρίου 2016

Ιωάννου του Ελεήμονος & Νείλου του Μυροβλύτου

 

Υπεύθυνος ύλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος εκδόσεως: Θεσσαλονίκη

 

Ανάμνησις του φρικτού και εξαισίου θαύματος του θαυματουργικωτάτου θείου Σπυρίδωνος, δι’ού τας βουλάς των παρανόμων Παπιστών, εματαίωσε μη συγχωρήσας αυτοίς, να εγείρουν Αλτάριον, ήτοι θυσιαστήριον, μέσα εις τον εν τη Κερκύρα άγιον του Ναόν.

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010