st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.44 Περί του σεβασμού των Ιερών Κανόνων
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Φεβρουάριος 2013. Ἀριθμὸς 44
Νο 44. February 2010
ISSN 1106-2843


     
Περί του σεβασμού των Ιερών Κανόνων

«Πολλοί ευσεβείς Χριστιανοί οι οποίοι δεν είναι «μυημένοι» εις προστάγματα-εντολάς των Ιερών Κανόνων, απορούν διατί κατά τας συμπροσευχάς Ορθοδόξων Αρχιερέων με πλανεμένους Χριστιανούς (Παπικούς, Προτεστάντας κ.λπ) ομιλούμεν περί καταφρονήσεως των Ιερών αυτών Κανόνων από εκείνους (τους Αρχιερείς και Πατριάρχας), οι οποίοι ώφειλον να τους υπερασπίζωνται. Δεν αυθαιρετούμεν εις την κριτικήν μας. Στηριζόμεθα εις τον 45ον Ιερόν Κανόνα των Αγίων Αποστόλων. Ούτος ορίζει: «Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι, καθαιρείσθω…». Πώς να ενισχυθή το Ορθόδοξον φρόνημα των πιστών, όταν αι κεφαλαί της Εκκλησίας μας καταφρονούν τους Ιερούς Κανόνας και συμπροσεύχονται μετά των αιρετικών Χριστιανών, εξισώνοντες την Αλήθειαν της Ορθοδοξίας με το σκότος και την πλάνην των Προτεστάντων, των Παπικών, των Αγγλικανών;»
("Ορθόδοξος Τύπος", 08/02/2013, σ. 6)

Οικουμενιστικαί συμπροσευχαί μετά Αιρετικών
(Φωτογραφίαι που λογοκρίνονται από τον "Ορθόδοξον Τύπον")

 

Συλλείτουργον Πατριάρχου Αθηναγόρου μετά του «Αρχιεπισκόπου» Καντερβουρίας  Λόρδου Ramsey εις τον Καθεδρικόν Ναόν της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου με συμμετοχήν του Σωφρονίου του Essex, την Κυριακήν 12ην Νοεμβρίου 1967.
(Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Ι. Βασιλόπουλου, Από την πορεία αγάπης – Η Επίσκεψις της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμεν. Πατριάρχου Αθηναγόρου εις Αγγλίαν, Νοέμβριος 1967-Αθήναι 1968)

Ναύπακτος, 5 Οκτωβρίου 1997. Στιγμιότυπο από την τελετή της θεμελίωσης του Ι. Ναού της Παναγίας Ναυπακτιώτισσας (ή del Rozario). O π. Rozario κάτω από την εξέδρα αριστερά. Δεξιά ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος (πνευματικόν τέκνον του Σωφρονίου του Essex).
("Δελτίον του Αγίου Νικολάου", 1997, σ.5)

Ο Ορθόδοξος Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζούλιας (πνευματικόν τέκνον του Σωφρονίου του Essex) και ο Σωφρονιακός αντιπρόεδρος και μεταδότης των θείων μυστηρίων εις τους Κόπτας,  Μητροπολίτης Διοκλείας  Κάλλιστος Ware, εις παπικήν λειτουργίαν. Βατικανό 2006

Στιγμιότυπο από τη πανήγυρη της Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος (Ιούλιος 2006).
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων (γνωστός Σωφρονιακός) με τα αρχιερατικά άμφιά του μαζί με τον π. Ροζάριο (αριστερά) και τον κ. Antonio Calisi (δεξιά)
("Δελτίον του Αγίου Νικολάου", Ν.3, 2006)

Ο παπικός ιερ. Rozario είναι προϊστάμενος των Δομινικανών εις την Ελλάδα. Το τάγμα αυτό (ως είναι γνωστό) ήτο υπεύθυνον δια την Ιεράν Εξέτασιν. Ο Δομινικανός Ιεροεξεταστής Ανδρέας έκαυσε τους 13 μάρτυρες της Καντάρας (Κύπρου) την 19ην Μαίου 1231.
Μέλος του εγκληματικού αυτού τάγματος υπήρξε και ο εξωμότης και σφοδρός αντίπαλος και υβριστής του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Ανδρέας Χρυσοβέργης, Ουνίτης Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας.

 

Το καλύτερον βιβλίον περί των συμπροσευχών είναι του π. Αναστασίου Γκοτσοπούλου Η συμπροσευχή με αιρετικούς. Προσεγγίζοντας την κανονική πράξη της Εκκλησίας. Εκδόσεις "Θεοδρομία", Θεσσαλονίκη 2009


Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010