st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.25 Σωφρόνιος τοῦ Essex καί Ναυπάκτου Ἰερόθεος: Βίοι Παράλληλοι καί Αἱρετικοί
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Νοέμβριος 2011. Ἀριθμὸς 25
Νο 25. November 2011
ISSN 1106-2843


     
Σωφρόνιος τοῦ Essex καί Ναυπάκτου Ἰερόθεος: Βίοι Παράλληλοι καί Αἱρετικοί

asgter

Ό  μητροπολίτης Ναυπάκτου ἔχει ἐκδόσει ὀγκώδη τόμο γιὰ τὸν Σωφρόνιο τοῦ Ἐσσεξ στὴν ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του νὰ ἱκανοποιήσει τὰ ἀφεντικά του στὸ Φανάρι ποὺ ἀπαιτοῦν τὴν ἁγιοποίηση τοῦ Σωφρονίου.
Ἐννοεῖται ὅτι ἔχει μελετήσει ἐπισταμένως ὅλα τὰ συγγράμματα τοῦ νεοφανοῦς ἁγίου καὶ ἔχει μείνει ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος ὡς πρὸς τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά του.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅλα τὰ βιβλία τοῦ Ναυπάκτου ἀναφέρονται μὲ θαυμασμὸ στὴν θεολογία τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καὶ προπαντὸς στὴν κατάδικη τῶν Φράγκων ὡς αἱρετικῶν ποὺ ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς ἐθεμελίωσε πάνω στὴν αἵρεσή τους, τοῦ actus purus   τοῦ δόγματος  δηλαδὴ ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι καθαρὴ ἐνέργεια , πράγμα ἄγνωστο στοὺς Πατέρες ἀλλὰ καὶ φρικτὴ βλασφημία κατὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Σύνοδων καὶ ὅσων αὐτὲς ἐδογμάτισαν, διότι καθιστὰ ἀδύνατη τὴν διάκριση μεταξὺ Οὐσίας καὶ Ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλὰ ὁ πολύξερος καὶ δῆθεν πολυμαθὴς –μᾶλλον δὲ ἡμιμαθὴς καὶ  ἀθεολόγητος– Μητροπολίτης δὲν ἐπρόσεξε ἢ ὑποκρίνεται ὅτι δὲν γνωρίζει ὅτι ὁ φανατικώτερος σύγχρονος  ὁπαδὸς τοῦ βλάσφημου actus purus εἶναι ὁ πρὸς ἁγιοποίησιν προτεινόμενος Σωφρόνιος τοῦ Ἐσσεξ.
Στὸ Βιβλίο του Ἄσκησις καὶ Θεωρία ὁ αἱρετικὸς Σωφρόνιος Σαχάρωφ τονίζει ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι actus purus, ὄχι μία καί δύο φορὲς ἀλλὰ πολλὲς καὶ ὁμίλει ἀκόμη καὶ περὶ «ταυτότητος» Οὐσίας καὶ Ἐνέργειας στὸν Θεὸ(Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ,Ἄσκηση καὶ Θεωρία,Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου,Ἐσσεξ Ἀγγλίας,2010,σ.132) Ἀκόμη καὶ ἡ ἕνωσις τῶν Ἁγίων μὲ τὸν Θεὸ μεταβάλλει  ὅλους τους Ἁγίους σὲ «Καθαρὰ Ἐνέργεια  καθ’ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ»(ὁ.π, σ. 147)
Ἐρωτῶμεν τώρα τὸν δυστυχῆ καὶ ἀξιοθρήνητον Ναυπάκτου: Πότε μᾶς λέγει τὴν ἀλήθεια εἰς τὰ βιβλία του ; Ὅταν ἐγκωμιάζει τὸν Ρωμανίδη  γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ actus purus ἢ ὅταν ζητεῖ τὴν ἁγιοποίηση τοῦ αἱρετικοῦ καὶ βλάσφημου Σωφρονίου ὁ ὁποῖος κηρύσσει γυμνῆ τῆ κεφαλῆ τὴν αἵρεση τοῦ actus purus ;
Ἂν ἐζητήθη προσφάτως ἡ καθαίρεσις ἀναιδεστάτου Μητροπολίτου διότι εἶπε ὅτι ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία (ἡ ὁποία εἶναι κτίσμα) ἔχει παύσει  πρὸ πολλοῦ να εἶναι Μία, τί εἴδους τιμωρία ἀξίζει ἄραγε στὸν κύριο Βλάχο ποὺ προωθεῖ τὴν ἁγιοποίηση βλάσφημου γέροντος ὁ ὁποῖος ἀκράδαντα ἐπίστευε καὶ ἔγραφε  σὲ ὅλη τὴν ζωή του ὅτι ὁ Ἄκτιστος  Θεὸς εἶναι καθαρὰ ἐνέργεια  ; Ἂν δὲν καθαιρεθῆ ὁ Ναυπάκτου, τότε πρέπει νὰ ἁγιοποιηθῆ ἀμέσως ὁ Θωμὰς Ἀκινᾶτος καὶ νὰ ἀναθεματισθῆ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες καθὼς καὶ ὁ Ρωμανίδης ὡς λαοπλάνοι καὶ αἱρετικοί….

 

Π.Μ
14 Νοεμβρίου 2010
Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου
Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ
Κων/νου νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου


Σημ.Ἡ φωτογραφία ἔχει δημοσιευθεῖ εἰς τὸ Bollettino Di San Nicola,ὄργανο τοῦ παπικοῦ τάγματος τῶν Δομινικανῶν εἰς τὸ Bari 2001.Τὴν Ἑλληνικὴν ἔκδοσιν ἐπιμελεῖται ὁ  συμπροσευχόμενος μὲ τὸν Ναυπάκτου ὑπεύθυνος τῶν Δομινικανῶν  Ἑλλάδος   Fra Rosario,o ὁποῖος εἰς τὸ ἴδιο ἔντυπο πλέκει τὸ ἐγκώμιον τῶν Βυζαντινῶν Δομιινικανῶν Μανουὴλ Καλέκα καὶ Ἀνδρέα Χρυσοβέργη σφοδρῶν ἀντιπάλων τῶν ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.Ὁ Μανουήλ Καλέκας ,μάλιστα ἔγραψε καὶ ἔργον κατὰ τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1351 ὅπου διαστρεβλώνει τὴν Παλαμικὴν θεολογίαν.Ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἔγραψεν δύο ἀντιρρητικοὺς λόγους μὲ τοὺς ὁποίους ἀνατρέπει τὰς θεολογικᾶς θέσεις τοῦ Καλέκα.Καμαρῶστε τὸν κ.Βλάχον συμπροσευχόμενονμὲ τοὺς πνευματικοὺς ἀπογόνους τῶν αντιπάλων τῶν μεγάλων ἁγίων μας Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010