st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.22 Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὕμνει τὸ βιβλίο τοῦ διαβόλου τὸ «ἅγιον κοπράνιον»
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Σεπτέμβριος 2010. Ἀριθμὸς 22
Νο 22. September 2010
ISSN 1106-2843


     
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὕμνει τὸ βιβλίο τοῦ διαβόλου τὸ «ἅγιον κοπράνιον»

Πρώτη φορὰ εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας μας Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς κήρυγμά του ἀναφέρει ψευδῶς ὅτι:
«Τὸ κοράνιον τιμᾶ τὴν Θεοτόκον ὡς προφήτιδα καὶ τῆς ἀφιερώνει σελίδας ὁλόκληρους μὲ ὡραίους λόγους εὐλαβείας καὶ μὲ ἀρκετὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν βίον της γνωστὰ εἰς ὑμᾶς ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας»!!!
(Λόγος κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Ι.Μ .Παναγίας Σουμελᾶ  τὴν 15ην Αὐγούστου 2010 .Ἐφημερίς «Μακεδονία» ,17/08/2010).
Πράγματι τὸ βιβλίον τοῦ διαβόλου βλασφημεῖ χυδαιοτατα τὴν Θεοτόκον μας εἰς τὸ 19ον κεφάλαιόν του ποὺ ἐπιγράφεται «Μαρία»:
« 16.Μωάμεθ νὰ κάνεις λόγο μέσα στὸ Κοράνι γιὰ τὴ Μαρία ,πὼς αὐτὴ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ σπίτι της καὶ ὁδηγήθηκε στὸ ἀνατολικὸ μέρος τοῦ ναοῦ.
17.Καλύφθηκε ἀπὸ πέπλο τὸ ὁποῖο τὴν ἔκρυψε ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἄλλων. Στείλαμε σὲ αὐτὴν τὸ Πνεῦμα μας,τὸ ὁποῖο ἐνώπιόν της ἔλαβε ἀνθρώπινην μορφή.
18.Κι αὐτὴ εἶπε:Ζητῶ καταφύγιο ἀπὸ ἐσένα κοντὰ στὸν Πολυεύσπλαχνο ἂν Τὸν φοβᾶσαι [μή μὲ πλησιάζεις]».
19.Κι αὐτὸς ἀπάντησε: «Εἶμαι ἀπεσταλμένος τοῦ Κυρίου σου,ὁ  Ὁποῖος μὲ ἔστειλε γιὰ νὰ σοῦ χαρίσω ἕνα ἅγιο γιὸ»
20. «Πῶς θὰ γίνει αὐτό» ,πρόσθεσε ἡ Μαρία ,ἀφοῦ δὲν ἔχω γνωρίσει ἄντρα καὶ δὲν εἶμαι ἀκόλαστη;»
21.Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἔτσι θὰ γίνει.Ὁ κύριος σου τὸ εἶπε κι αὐτὸ εἶναι εὔκολο γιὰ Μένα.Αὐτὸ θὰ εἶναι σημάδι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπόδειξη τῆς μεγαλοψυχίας μας.Ἡ ἀπόφασή Μας ἤδη ἀναγγέλθηκε».
22.Συνέλαβε,λοιπόν,τὸν γιὸ καὶ ἀποσύρθηκε σὲ ἕνα ἀπομακρυσμένο μέρος.
23.Τὴν ἔπιασαν οἱ πόνοι τῆς γέννας κοντὰ σὲ μία χουρμουδιὰ καὶ ἀνεφώνησε: «Μακάρι νὰ πέθαινα καὶ νὰ ξεχαστῶ γιὰ πάντα».
24.Μία φωνὴ ὅμως τῆς φώναξε ἀπὸ κάτω: «Μὴ στενοχωριέσαι,γιατί ὁ Κύριός σου ἄνοιξε ἕνα ρυάκι κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σου.»
25. «Κοῦνα τὸ κλαδὶ τοῦ δέντρου καὶ ὥριμοι χουρμάδες θὰ πέσουν μπροστά σου.»
26. «Φάε πιὲς καὶ δρόσισε τὰ μάτια σου. Κι ἂν δεῖς κανέναν ἄνθρωπο πές του: ’’Ὑποσχέθηκα νηστεία στὸν Πολυεύσπλαχνο  σήμερα δὲν θὰ μιλήσω σὲ κανέναν’’.
27.Κατευθύνθηκε πρὸς τὸ σπίτι της ,φέρνοντας στὴν ἀγκαλιὰ της τὸν γιό της. Καὶ τῆς εἶπαν: «Μαρία ἀνεξήγητο πράγμα ἔκανες.
28. «Ὢ ἀδελφή τοῦ Ἀαρών ,ὁ πατέρας σου δὲν ἦταν ἀσεβὴς ,οὔτε ἡ μητέρα σου ἀκόλαστη».
29.Ἡ Μαρία τοὺς ἔκανε νεῦμα νὰ ρωτήσουν τὸ βρέφος « Πῶς»
,ρώτησαν, «μπορεῖ νὰ μιλήσει πρὸς ἐμᾶς ἕνα βρέφος πού ἀκόμα εἶναι στὴν κούνια;»
30. «Εἶμαι δοῦλος τοῦ Θεοῦ», εἶπε τὸ βρέφος «καὶ ὁ  Κύριος μοῦ χάρισε τὴ Βίβλο, κάνοντάς με προφήτη».
31. «Ἀποφάσισε  νὰ μὲ εὐλογεῖ καὶ μὲ διέταξε νὰ προσεύχομαι  καὶ νὰ κάνω ἐλεημοσύνες ὅσο ζῶ.
32.Νὰ σέβομαι τὴ μητέρα μου .Δὲν θὰ μοῦ ἐπιτρέψει τὴν ἀνυπακοὴ καὶ τὴν ἀθλιότητα.
33. «Εἰρήνη θὰ μὲ συνοδεύει καὶ κατὰ τὴ γέννηση καὶ κατὰ τὸ θάνατο καὶ κατὰ τὴν ἀνάστασή μου».(Τό Ἰερό Κοπράνι,ἔκδοσις Κάκτος,Ἀθήνα 2006,σ.σ 229,230)
34.Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰησοῦς ,ὁ γιὸς τῆς Μαρίας ,ὁ ὁποῖος στάλθηκε γιὰ νὰ διδάξει τὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο γεννήθηκαν ἀμφιβολίες.
35.Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει παιδιά.Μακριὰ αὐτὴ ἡ βλασφημία!Ὅταν ὁ Θεὸς θέλει νὰ κάνει κάτι, λέει: «Ἂς γίνει» καὶ γίνεται.
88.Λένε: « Ὁ Πολυεύσπλαχνος ἔχει γιὸ»
89.Πραγματικὰ αὐτὸ ποὺ λένε εἶναι ἀσεβές!
90.Παραλίγο οἱ οὐρανοὶ θὰ ράγιζαν μὲ τὸ λόγο αὐτό, ἡ γῆ θὰ ἄνοιγε καὶ τὰ βουνὰ θὰ γκρεμίζονταν,
91.ἀφοῦ ἀποδίδουν γιὸ στὸν Πολυεύσπλαχνο.
92.Ἐκεῖνος δὲν μπορεῖ νὰ  ἔχει γιό.(Κοπράνιον σ.234 )
Μόνο ἕνας ἀδαὴς , διὰ νὰ χρησιμοποιήσωμεν,ἕναν ἐπιεικέστατον χαρακτηρισμόν,δύναται νὰ χαρακτηρίση τοὺς  βορβορώδεις λόγους ὡς « ὡραίους λόγους». Καὶ εἰς τὴν σ.145 ὁ βλάσφημος συντάκτης τοῦ βιβλίου προτρέπει τοὺς ὀπαδούς του:
«Νὰ πολεμᾶτε ἐναντίον τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Χριστιανῶν οἱ οἱ ὁποῖοι δὲν πρεσβεύουν τὴν πίστιν τῆς ἀληθείας… Πίστεψαν περισσότερο ὡς Θεὸν τοὺς ραββίνους,τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν Μεσσία ,τὸν γιὸ τῆς Μαρίας , στὴ θέση τοῦ Κυρίου».!!!
Τὸ δὲ ἀποκορύφωμα τῆς βλασφημίας τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει περιτράνως ὅτι τὸ κοράνιον εἶναι ὄντως τὸ βιβλίον τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ λόγος τοῦ «τρισκατάρατου και ἀθεώτατου Μωἀμεθ» (Ἀνωνύμου ,Βίος τοῦ Μωάμεθ,PG.158,1077B ) «Ἄπιστοι εἶναι ὅσοι λένε πὼς ὁ Μεσσίας, ὁ γιὸς τῆς Μαρίας εἶναι Θεὸς» (Κοπράνιον, κεφ 5,72,σ.96).
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πιστεύει ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ οἱ Καθηγούμενοι Ἀρχιμ.Πρόδρομος τῆς Λαύρας, Ἀρχιμ.Παρθένιος τῆς Ἁγίου Παύλου, Ἀρχιμ.Γεώργιος τῆς Γρηγορίου, Ἀρχιμ.Πέτρος τῆς Διονυσίου καὶ Ἀρχιμ.Ἐφραὶμ τῆς Ἀμερικῆς ὅτι ὁ κ.Βαρθολομαῖος «ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»;
Δὲν φοβοῦνται ἄραγε τὸν Παντοδύναμον Θεὸν ὅταν μνημονεύουν ἕναν οὐσιαστικῶς ἰμάμην;

 

Μ.Π
22 Σεπτεμβρίου 2010
Μνήμη Φωκὰ ἱερομάρτυρος
Καὶ Φωκὰ τοῦ κηπουροῦ

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010