st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΝΕΟ!!! 14-5-2017 ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΠΗΛΑΒΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Σήμερα την 5ην Απριλίου του έτους 2017, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, κατά κόσμον Γεώργιος Σαββάτος του Νικολάου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ-575373Ν.Α. Καλαμάτας και με ΑΦΜ 035995373 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοικοι; Καλαμάτας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου 13, δηλώνω ότι παρέχω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Κωνσταντίνα Ντίντα του Βασιλείου, δικηγόρο Καλαμάτας (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 548), κάτοικο Καλαμάτας, οδός Δημοσθένους αρ. 15Α ,όπως εμφανισθεί ενώπιον του Αξιότιμου κ. Εισαγγελέα Καλαμάτας και υποβάλλει - καταθέσει την από 05-04-2017 έγκλησή μου, κατά του νομίμου εκπροσώπου του Ορθόδοξου Κέντρου Πατερικών Μελετών « ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», που εδρεύει στη Μεθώνη Πιερίας, Μάριου Πηλαβάκη του Ιωάννη, Διδάκτορα Βυζαντινής Φιλοσοφίας, κατοίκου Μεθώνης Πιερίας και παντός έτερου υπευθύνου προσώπου, καθώς και όπως δηλώσει παράσταση πολιτική; αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης την οποία υπέστην από τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα στο κάτωθι πλήρες; κείμενο της εγκλήσεως αδικήματα, για το ποσό των σαράντα (40,OO€) ευρώ μετ επιφυλάξεως να λάβει αντίγραφο της εγκλήσεως και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε έτερη απαιτούμενη ενέργεια αναφορικά με την εν λόγω εντολή. Το ακριβέ; περιεχόμενο της από 5-4-2017 εν εγκλήσεως μου έχει ως εξής:

 

« ΕΝΩΓΠΟΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΕΓΚΛΗΣΗ

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου, κατά κόσμον Γεώργιου Σάββατου του Νικολάου, με ΑΦΜ 035995373 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου 13.

ΚΑΤΑ

Του νομίμου εκπροσώπου του Ορθόδοξου Κέντρου Πατερικών Μελετών « ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», που εδρεύει στη Μεθώνη Πιερίας , Μάριου Πηλαβάκη του Ιωάννη, Διδάκτορ Βυζαντινής  Φιλοσοφίας  κατοίκου Μεθώνης Πιερίας και παντός έτερου υπευθύνου προσώπου.

 

Αξιότιμε Κ. Εισαγγελέα,

Ο έναντι μηνυόμενος τέλεσε σε βάρος. μου τα κατωτέρω ποινικώς

κολάσιμα αδικήματα: ,

Την ενάτη Μαρτίου του έτους 2017 κατέθεσε ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησία; της Ελλάδας, απευθυνόμενος προς τον Μακαριώτατο Πρόεδρο και τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς, την από 09-03-2017 κανονική μήνυση. του ορθοδόξου Κέντρου Πατερικών Μελετών «ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», που εδρεύει στην Μεθώνη Πιερίας και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον μηνυόμενο, επί της οποίας ανέφερε τα κατωτέρω ψευδή γεγονότα, τελών εν πλήρη γνώση της αναληθείας τούτων:

«Ευσεβάστως μηνύω κανονικώς, ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησία; της Ελλάδος, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κ. Χρυσόστομο (τον Σαββάτο); για τους ακόλουθους πραγματικού; και κανονικούς νομικού; λόγους:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

.. ΤΑ ΠPAΓMATLΚA ΠEPLΣTATIKA ΠΟΥΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ .. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΑΙΤΙΊΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ 'ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΛLΤΗ·ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΤΝΙΕΝΙΚΗ mΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ EΚΚΛHΣI~TIKΩN· ΠΟΙΙΥΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤO·ΔEYTEPO ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝ

 

   Α.Ι. Τα πραγματικά περιστατικά της συμπροσευχή ς και της εκκλησιαστικής ομιλίας του μηνυόμεvoυ Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την παπική λειτουργία του πρώην Ορθόδοξου αρχιμανδρίτη - καθηρημένου από την Πατριαρχική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως - αποστατήσαντος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και σημερινού παπικού ιερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα στον Ορθόδοξο. Ιερό Ναό . των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου Καλαμάτας, τον οποίο ο μηνυόμενος Μητροπολίτης Μεσσηνίας είχε ήδη παραχωρήσει για τέλεση παπικών λειτουργιών

Ο μηνυόμεvoς, με την ιδιότητά του εκείνη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας της Ορθόδοξης; Εκκλησία; της . Ελλάδος, στις 4-12-~016 ημέρα Κυριακή,·, παρέστη προσωπικά, συμπροσευχήθηκε και πραγματοποίησε εκκλησιαστική ομιλία κατά τη λειτουργία του παπικού ιερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου, που βρίσκεται έναντι του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ορθόδοξης Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και τον οποίο έχει παραχωρήσει ο μηνυόμενος Μητροπολίτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος για την τέλεση παπικών λειτουργιών.

Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος και της μέλη της Διαρκούς Ιερά Σύνοδος της συνοδική; περιόδου 2009-201 Ο, διέπραξαν παράβαση καθήκοντος κατά παράβαση του κρατικού Ποινικού Κώδικα (άρθρο ....... ) και των σχετικών ιερών Κανόνων (   ), διότι έθεσαν στο αρχείο και παρέλειψαν να παραπέμψουν για ανάκριση την από 10-2-201 Ο μηνυτήρια αναφορά του Ορθοδόξου Κέντρου Πατερικών Μελετών «ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός» κατά του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη , Μεσσηνία; κ. Χρυσοστόμου (του Σαββάτου), για παραχώρηση από - τούτον προς τους παπικούς του Ορθοδόξου Ιερού Ναού των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου, έναντι του Μητροπολιτικού Μεγάρου, στην Καλαμάτα, προκειμένου εκείνοι να τελούν παπικές λειτουργίες μέσα σε αυτόν τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό.

Αποτέλεσμα της εν λόγω παραβάσεως καθήκοντα του Μακαριώτατου Προέδρου και των μελών της Διαρκούς   Ιεράς Συνόδου, συνιστά η. παρούσα Κανονική Μήνυση και πάλι κατά του ιδίου Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας για τα αναφερόμενα κανονικά ποινικά αδικήματά του, τα οποία αποτελούν αναγκαία συνέπεια της ανωτέρω παραλείψεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου »

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΓΜΑΠΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕΒΑΣMlΩΤΑΤΟΥ MHTPOΠOΛΙTH ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ_ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ)

Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά τα οποία προκλήθηκαν από την υπαίτια συμπεριφορά του μηνυόμενου Μητροπολίτη Μεσσηνίας είναι τα εξής Συμπροσευχή του και β) Εκκλησιαστική του Ομιλία κατά την παπική λειτουργία του πρώην Ορθόδοξου αρχιμανδρίτη -, καθηρημένου από την Πατριαρχική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως - αποστατήσαντος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και σημερινού παπικού ιερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου Καλαμάτας, τον οποίο ο μηνυόμενος Μητροπολίτης Μεσσηνίας είχε ήδη παραχωρήσει για τέλεση παπικών λειτουργιών (όπως προκύπτει και από την από 10-2-2010 μηνυτήρια αναφορά μου κατά του ιδίου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, η' οποία, κατά παράβαση του Νόμου και των Ιερών Κανόνων, κατά τα ανωτέρω, τέθηκε στο αρχείο από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τούτα τα πραγματικά περιστατικά:

- Συγκροτούν την υποκειμενική υπόσταση (δηλαδή τον δόλο, με την κανονική ποινική έννοια του όρου) ιδίω   ςτων κατωτέρω αναφερόμενων εκκλησιαστικών .ποινικών αδικημάτων, για τη διάπραξη των' οποίων ο Μητροπολίτη; Μεσσηνίας κανονικώς μηνύεται με' την παρούσα. Διότι, ο μηνυόμενος . γνώριζε την' αντικειμενική υπόσταση των κατωτέρω αναφερόμενων εκκλησιαστικών ποινικών αδικημάτων, και ήθελε την παραγωγή των στοιχειών της αντικειμενικής τους υπόστασης με τ,ην εκούσια και υπαίτια συμπεριφορά τoυ Συγκροτούν την αντικειμενική ιδίως; των κατωτέρω . αναφερόμενων εκκλησιαστικών ποινικών αδικημάτων, για τη διάπραξη των οποίων ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κανονικώς μηνύεται με την παρούσα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -

Μηνύω τον' Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κ. Χρυσόστομο τον Σάββάτο)της Ορθόδοξης ; Εκκλησίας'της Ελλάδος για τα ανωτέρω αναφερόμενα .εκκλησιαστικά ποινικά αδικήματα, και ζητώ την, κατά τον Νόμο 5382/1982 «περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» και τους ως άνω αναφερόμενους Ιερούς

Κανόνες, κανονική ποινική δίωξη και επιβολή των προβλεπόμενων κανονικών κυρώσεων στον μηνυόμενο».

Η ανωτέρω «κανονική μήνυση» του εγκαλουμένου σε βάρος μου ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα όσα -αναφέρονται. επ-αυτής; .τυγχάνουν παντελώς αναληθή από άκρου εις άκρον και συνάμα ιδιαιτέρως προσβλητικά δι' εμέ, καθώς με εμφανίζει ως Μητροπολίτη - ιεράρχη που δεν σέβομαι τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησία; στην οποία ανήκω, τους οποίους με υπαίτια συμπεριφορά, όπως αναφέρει επ' αυτής παραβιάζω και εξ αυτού του λόγου μάλιστα αιτείται όπως μου επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικότερα, όλως ψευδώς αναφέρει επ' αυτής ότι δήθεν παρέστην στις 04-12-2016 προσωπικά, συμπροσευχήθηκα και πραγματοποίησα εκκλησιαστική ομιλία κατά την λειτουργία του Παπικού Ιερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα, στον Ορθόδοξο Ναό των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο, χωρίς να ενθυμούμαι ακριβή ημερομηνία, όντας περαστικό; έξωθεν του Ιερού Ναού Αγίων Νικολάου και Αθανασίου συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολη; . Μεσσηνίας Θεόκλητο Λαμπρινάκο, ο οποίος ναός σημειωτέον βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και αφού διαπίστωσα ότι είχε ολοκληρωθεί η μηνιαία λειτουργία των καθολικών και ενόψει της επερχόμενης εορτής των Χριστουγέννων εισήλθα εντός του Ιερού Ναού και ευχήθηκα στου; παρευρισκομένου; καλά Χριστούγεννα και να χαίρουν υγείας και ευημερίας οι ίδιοι και οι οικογένεια; τους και αποχώρησα.

Ουδέποτε προσεκλήθην να παραστώ προσωπικά ούτε ποτέ έλαβε χώρα τέτοιου είδους γεγονός, όπως αυτό εκφράζεται ψευδώς από τον εγκαλούμενο, ο οποίος παραποιεί πλήρως τα γεγονότα στην από 9-3~ 2017 μήνυση του σε βάρος μου, με προφανή σκοπό να βλάψει την τιμή { και την υπόληψη μου ως ατόμου αλλά πρωτίστως να πλήξει την θέση μου και το κύρος ως Μητροπολίτη - θρησκευτικού ιεράρχη.

Ουδέποτε συμπροσευχήθηκα ούτε βέβαια πραγματοποίησα εκκλησιαστική ομιλία κατά την λειτουργία του Παπικού Ιερέα Γεωργίου Ντάγκα στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Αθανασίου, όπως όλως ψευδώς και συκοφαντικώς δι' εμέ αναφέρει ο εγκαλούμενος, έχοντας συνάμα γνώση και του γεγονότος ότι με προσβάλλουν και με συκοφαντούν τα όσα ψευδώς αναφέρει και ότι με δυσφημίζουν ως Μητροπολίτη και μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επειδή τα γεγονότα ως αυτά εμφαίνονται στην από 9-3-2017 κανονική μήνυση του Ορθοδόξου Κέντρου Πατερικών Μελετών όπως αυτό εκπροσωπείται από τον έναντι εγκαλούμενο, τυγχάνουν απολύτως αναληθή, κατασκευασμένα και παραποιημένα πλήρως, η διάδοση δε μέσω κοινοποιήσεων σε εφημερίδες, αναρτήσεων σε σελίδες του διαδικτυακού ιστότοπου, τυγχάνει εντελώς παράνομη και συκοφαντική σε βάρος μου και αποσκοπεί σε δόλια βλάβη της εικόνας μου ως Μητροπολίτη και στην δημιουργία σε τρίτους της πεποίθησης ότι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας δεν τηρεί τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου.Εκκλησίας της Ελλάδος της οποίας είναι μέλος και προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τη θέση του και το αξίωμα του ως λειτουργού της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σημειωτέον μάλιστα ότι ο έναντι μηνυόμενος καταφέρεται για δεύτερη φορά σε βάρος μου. με ψευδέστατους ισχυρισμούς διατυπωμένους υπό μορφήν μηνύσεως προς την προϊσταμένη μου ιεραρχικά αρχή , καθώς ήδη κατά το παρελθόν και δή την 10"02-2010 είχε καταθέσει έτερη μηνυτήρια αναφορά στην οποία με κατηγορούσε ότι δήθεν είχα παράνομα παραχωρήσει προς τους παππικούς τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου και Αθανασίου , έναντι του Μητροπολιτικού Μεγάρου για να τελούν παπικές λειτουργίες , παραχώρηση η οποία είχε λάβει χώρα υπό συγκεκριμένε; προϋποθέσεις, ήτοι. άνευ χρήσεως του Ιερού Βήματος , συμφώνως απολύτως με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και δι' αυτόν τον λόγο η προγενέστερη μηνυτήρια αναφορά του είχε τεθεί στο αρχείο από την Ιερά Σύνοδο. Την ανωτέρω μάλιστα ψευδέστατη και συκοφαντική αιτίασή του επαναλαμβάνει και στην δεύτερη κατά σειράν από 9-3-2017 μήνυσή του σε βάρος μου, κατηγορώντας μάλιστα επ αυτής και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για παράβαση καθήκοντος.

Επειδή οι ανωτέρω. παράνομες πράξεις αποφασίσθηκαν και τελέσθηκαν από τον εγκαλούμενο με πλήρη γνώση ότι τα όσα αναφέρει στην από 9-03-2017 κανονική μήνυση του σε βάρος μου είναι ψευδή και παράνομα και προέβη κατά συνέπεια στις εν λόγω πράξει; με δόλο, με αποτέλεσμα να πληγεί η τιμή και η υπόληψη μου ως ανθρώπου και πρωτίστως το κύρος μου ως Εκκλησιαστικού. Λειτουργού και Μητροπολίτη.

Επιπλέον η ανωτέρω ψευδέστατη ως προς το περιεχόμενο της Καvονική ··μήνυση· περιήλθε-· 'σε γνώση μεγάλου . αριθμού .: πρόσωπων,

καθώς κατετέθη ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, απευθυνόμενη σε όλους τους Μητροπολίτες αλλά και στον Μακαριότατο και συν τοις άλλοις . δημοσιεύτηκε ως πρωτοσέλιδο μάλιστα σε Εκκλησιαστικού

περιεχομένου εφημερίδα και δη στον «Ορθόδοξο τύπο της 17ηע ּבספןץ 2017» υπό τον τίτλο «Κανονική μήνυση κατά του Σεβασμιωτάτου .. Μεσσηνίας» ... +αλλά . και' διοχετεύτηκε . -και' "δημοσιοποιήθηκε σε .απροσδιόριστο αριθμό ηλεκτρονικών. 'σελίδων .με εκκλησιαστικό περιεχόμενο, ως επίσης απεστάλη' από τον εγκαλούμενο και σε όλους . τους Μητροπολίτες ηλεκτρονικά. .:.

Επειδή , τα όσα αναφέρει ο εγκαλούμενο; στην .από.:9-3-2017 μηνυτήρια αναφορά του, ουδόλως δύνανται να θεωρηθούν ωςαξιολογικές κρίσεις αλλά τουναντίον αποτελούν ξεκάθαρα διάδοση ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν παραβιάζω υπαιτίως τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της οποίας είμαι μέλος, προβαίνοντας δήθεν στις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες ενέργειες όπως ψευδώς ο εγκαλών τις κατέγραψε την κανονική μήνυσή του σε βάρος μου και εξ αυτού του λόγου μάλιστα αιτείται- ·όπως μου επιβληθούν' οι προβλεπόμενε; κυρώσει; από την αρμόδια προϊσταμένη μου αρχή.

Επειδή, μετά' ταύτα, εκ των ανωτέρω          προκλητικώς

αληθεστάτων ισχυρισμών του εγκαλουμένου στην από 9-03-2017 κανονική μήνυση του, οι οποίοι ανεγράφησαν επ' αυτής, εν πλήρει γνώσει της αναληθείας τους, βλάπτεται καίρια η τιμή και η υπόληψη μου ως ατόμου και ως Μητροπολίτου.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣΛΟΓΟΥΣ

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΜΗΝΥΩ

Τον έναντι αναγραφόμενο

2ΗΤΩ

Την άσκηση ποινικής δίωξη; σε βάρος του εγκαλουμένου για τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης αδικήματα καθώς και παντός έτερου υπεύθυνου. Δηλώνω δε, ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθική; βλάβης την οποία υπέστην από τα παραπάνω' αδικήματα, με το ποσό των σαράντα (40,OO€) ευρώ μετ'. ,

επιφυλάξεως και αιτούμαι αντίγραφο της παρούσης

Πληρεξούσιους δικηγόρους αντίκλητους και δεκτικούς κοινοποιήσεων διορίζω τους κάτωθι δικηγόρου) την δικηγόρο ,Καλαμάτας Κωνσταντίνα Ντίντα του Βασιλείου (Α.Μ. 548 ΔΣ Καλαμάτας κάτοικο Καλαμάτας, Δημοσθένους 15 Α , β) τον Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Α. Δενεδιό , δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. 23829 ΔΣΑ) κάτοικο Αθηνών, Διδότου 17 και γ) την Ανδρομάχη Σιάσιου του Γεωργίου, δικηγόρο Κατερίνης (Α.Μ. 483 του Δ.Σ. Κατερίνης), κάτοικο. Κατερίνης , Σβορόνου 14.

Συνημμένως σας προσκομίζω:

l.Το υπ αριθμ. 2157 φύλλο της 17ηע Μαρτίου του έτους 2017 εφημερίδος «Ορθόδοξος

  1. αντίγραφο δημοσιευμάτων με ημερομηνία 9και 11 Μαρτίου 2017 Ιστολογίου Κατάνυξη του Νίκου Χειλαδ ακη       . αντίγραφο δημοσιεύματος με ημερομηνία 9-3-2017  του ιστολογίου του ορθοδόξου κέντρου πατερικών μελετών «ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός» .

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟΤΈΙΝΩ : _

 

Τον Θεόκλητο _ κατά κόσμον Δημήτριο Λαμπρινάκο του Παναγιώτη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου 13.

 

 

Καλαμάτα 04/05/20 17

 

O

EΓΚAΛΩN

 

Καλαμάτα 05 Απριλίου 2017

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010